Φωτοβολταικά στη Στέγη

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας / VAPGROUP-Πετρόπουλος Βασίλης

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

 

Η εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης» έχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος και την χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και αυτό για δύο κυρίως λόγους:

 • η ποιότητα του περιβάλλοντος που ζούμε και αναπτυσσόμαστε είναι συνώνυμο της ίδιας μας της ύπαρξη
 • έχουμε τεκμηριωμένη αντίληψη και ολοκληρωμένο σύνολο λύσεων που αναδεικνύει ότι ο σχεδιασμός και υλοποίηση φιλικών αναπτυξιακών λύσεων προς το περιβάλλον αποφέρει οικονομικά οφέλη προς τις ίδιες τις επιχειρήσεις που τις εφαρμόζουν

Η εταιρεία μας, για κάθε ιδιαίτερη περίπτωση, χρησιμοποιεί εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό και άρτιους επιστημονικά συνεργάτες, καθώς και μια σειρά από κατάλληλα υποστηρικτικά εργαλεία και πρότυπες μεθοδολογίες με σκοπό να παρέχει τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη κατά την υλοποίηση των δράσεων – μέτρων που αναζητούν οι πελάτες μας, ιδιώτες ή επιχειρήσεις

Ενδεικτικά παρουσιάζουμε τα βήματα που ακολουθούμε για την ανάλυση, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων ΑΠΕ (Φ/Β Πάρκων)

 • Μελέτη ενεργειακού δυναμικού
 • Αξιολόγηση της έκτασης για την βέλτιστη οικονομικά αξιοποίηση του Φ/Β Πάρκου
 • Μελέτη βιωσιμότητας του επενδυτικού σχεδίου
 • Πλήρης υποστήριξη της συγκρότησης – διεκπεραίωσης του φακέλου του έργου για την αδειοδότησή του
 • Έγκριση περιβαλλοντικών έργων
 • Μελέτη διασύνδεσης με το δίκτυο
 • Υλοποίηση του έργου
 • Διαχείριση του έργου σε ολόκληρη την διάρκειά του
 • Τεχνική υποστήριξη και παρακολούθηση του Φ/Β συστήματος σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του
 • Δυνατότητα ασφαλιστικής κάλυψης
 • Προμήθεια εξοπλισμού υψηλών προδιαγραφών
 • Κατασκευή του έργου από εξειδικευμένο συνεργείο υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση πτυχιούχων μηχανικών

Η εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης», στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  μπορείτε να καλέσετε στο τηλ.: 2610 346 500, ή στο κιν.: 6944 71 54 54 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο email: vasp@vapgroup.gr