Βαθμολογικοί Πίνακες Κατάταξης και Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειών σε Μετάβαση, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

by filiosgab_j647c827

Βαθμολογικοί Πίνακες Κατάταξης και Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειών σε Μετάβαση, της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»

by

by

Ενημερωθείτε για τους Βαθμολογικούς Πίνακες Κατάταξης και Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και Περιφερειών σε Μετάβαση (Δυτ. Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα), της Δράσης «Ψηφιακό Βήμα»,του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Περισσότερα:

 ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

 

Top