Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

by filiosgab_j647c827

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

by

by

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης & των επιχειρήσεων παροχής καταλυμάτων (ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα) που διαθέτουν εξωτερικό χώρο παροχής υπηρεσιών εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν στη χώρα. Δεδομένο ότι  οι επιχειρήσεις πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, η επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου ,θα οδηγήσει στο να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 04/01/2021
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 31/12/2021

Η  επιχορήγηση καλύπτει την προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς το ΦΠΑ.

Τα σώματα μπορεί να είναι  οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρική, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), με την προϋπόθεση να  είναι καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ για ενίσχυση  είναι οι:

56.10 : Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10

– 56.29.20 : Υπηρεσίες καντίνας. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20

– 56.30 : Δραστηριότητες παροχής ποτών. Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

 55.10 : Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα .Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 55.10

 55.20 : Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής . Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 55.20 εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 (Άλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα).

 

Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και μετά και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από την Δράση, υπό την προϋπόθεση ότι ο λήπτης της ενίσχυσης διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση.

Χρηματοδοτούμενος Προϋπολογισμός των επενδυτικών προτάσεων 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε εξήντα εκατομμύρια ευρώ (60.000.000 €) και κατανέμεται ενδεικτικά σε 50 εκατομμύρια ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 10 εκατομμύρια ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις. 
Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση  ανέρχεται σε πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000 €).

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

3η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας. Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54 e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top