Παροχή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών/ VAPGROUP-Πετρόπουλος Βασίλης

Στην εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης» πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει προστατεύεται και να ενισχύεται, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό κύτταρο στην οικονομική ζωή της χώρας. Ιδιαίτερα δε στις ημέρες μας που η οικονομική κρίση γιγαντώνεται, ο επιχειρηματικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύνολο προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, έτσι ώστε […]

Παροχή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών/ VAPGROUP-Πετρόπουλος Βασίλης Read More »