ΜΜΕ

Ενεργοποιείται το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Χρηματοδότηση των ΜμΕ με ευνοϊκούς όρους

Ενεργοποιείται το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Χρηματοδότηση των ΜμΕ με ευνοϊκούς όρους

Ενεργοποιείται το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ με τη συμμετοχή και των τραπεζών με συνολικό προϋπολογισμό 500 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η στήριξη της επιχειρηματικότητας με δάνεια και εγγυήσεις συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ, με τη μόχλευση κεφαλαίων και από τις τράπεζες.  Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ εγγυάται σε νεοσύστατες επιχειρήσεις το 80% και σε υφιστάμενες το 70% δανειακής χρηματοδότησης, […]

Ενεργοποιείται το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ – Χρηματοδότηση των ΜμΕ με ευνοϊκούς όρους Read More »

Νέο Μεγάλο Πρόγραμμα για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜΜΕ – Λήξη υποβολής: 22/3/24

Σκοπός Η Δράση αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ, οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Παρασκευή 22.3.2024 Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής Οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις θα πρέπει:

Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων ΜΜΕ – Λήξη υποβολής: 22/3/24 Read More »