Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Επικαιροποιημένη προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Επικαιροποιημένη προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027»

Σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.​ Η Δράση αποσκοπεί πρωτίστως στην ικανοποίηση των αναγκών των επιχειρήσεων και των ​υπόλοιπων φορέων που δραστηριοποιούνται […]

Επικαιροποιημένη προδημοσίευση της Δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ 2021-2027» Read More »

2 Νέα Μεγάλα Προγράμματα ΕΣΠΑ

2 Νέα μεγάλα προγράμματα ΕΣΠΑ του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”   Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: 22/03/2024   Τα δυο μεγάλα προγράμματα που προκηρύχθηκαν είναι: Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων   Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού. Προϋπολογισμός: 160.000.000

2 Νέα Μεγάλα Προγράμματα ΕΣΠΑ Read More »

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Ο στρατηγικός στόχος της VAPGROUP είναι η μέγιστη δυνατή εμπλοκή της εταιρίας σε έναν ικανό αριθμό πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι ώστε να: Διευρύνει την απαραίτητη τεχνογνωσία και να την μεταφέρει στις δημόσιες και ιδιωτικές οικονομικές δομές στην χώρα μας Ανταλλάξει εμπειρία και ικανότητες με άλλους οργανισμούς και εταιρίες από άλλες χώρες της ΕΕ Βελτιστοποιήσει την

Ευρωπαϊκά Προγράμματα Read More »