Έξυπνη Μεταποίηση

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – Παράταση μέχρι 1/3/2023

Παρατάθηκε μέχρι την 1/3/2023 η δυνατότητα υποβολής επενδυτικών σχεδίων για το Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Νέες ημερομηνίες Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων: 07/12/2022 Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων: 01/03/2023 Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την …

ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ – Παράταση μέχρι 1/3/2023 Διαβάστε Περισσότερα »

Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση”

Το πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού μέσω της χρήσης σύγχρονων έξυπνων τεχνολογιών με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο, την προώθηση του μετασχηματισμού Industry 4.0 στην Ελλάδα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της …

Πρόγραμμα “Έξυπνη Μεταποίηση” Διαβάστε Περισσότερα »