Νέο μεγάλο πρόγραμμα 2 Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ»

Δράση 1 – Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Ημερομηνία έναρξης αιτήσεων: 22/03/2023 Το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοιχτό μέχρις εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού Αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν τρείς (3) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ποσοστό επιχορήγησης: έως 40% – έκτος από τις ειδικές περιπτώσεις. Δύναται να λάβει προσαύξηση 10%, εφόσον …

Νέο μεγάλο πρόγραμμα 2 Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» Διαβάστε Περισσότερα »