ΕΣΠΑ

2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ

2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσα στον Σεπτέμβριο

2 νέα Προγράμματα ΕΣΠΑ – Προκηρύσσονται μέσα στον Σεπτέμβριο 1. Ίδρυση Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (με προϋπολογισμό 100 εκατ. €) 2. Ίδρυση Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων (με προϋπολογισμό 150 εκατ. €)   Μορφές εταιρειών που μπορούν να επιδοτηθούν: Ατομικές Επιχειρήσεις, Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ι.Κ.Ε., Συνεταιρισμοί, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. του Ν. 4019/2011, Ναυτιλιακές Εταιρείες Πλοίων Αναψυχής (Ν.Ε.Π.Α.)   Διάρκεια Υλοποίησης …

2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ μέσα στον Σεπτέμβριο Διαβάστε Περισσότερα »

«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Μεγάλο Πρόγραμμα 2 Δράσεων

Σημείωση: Σύμφωνα με την 1η Τροποποίηση του Προγράμματος “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ”, δεν είναι επιλέξιμη η αγορά νέου πλοίου ή σκάφους κάθε είδους (αναψυχής, ξύλινο, μηχανοκίνητο, ιστιοφόρο κ.λ.π.) που είναι μικρότερο των 7 μέτρων. Μέχρι την ολοκλήρωση της επένδυσης, το σκάφος υποχρεούται να εγγραφεί στο ηλεκτρονικό Μητρώο πλοίων αναψυχής και τουριστικών ημερόπλοιων, με τίτλο «e – …

«Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ» – Μεγάλο Πρόγραμμα 2 Δράσεων Διαβάστε Περισσότερα »