Χρηματοδότηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης» είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μέσω του επιστημονικού της δυναμικού αλλά και βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της σε ζητήματα οικονομικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της. Η εταιρεία μας […]

Χρηματοδότηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων Read More »