Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) Ελλάδα 2.0 παρέχει την δυνατότητα δανειοδότησης για τη χρηματοδότηση ιδιωτικών επενδύσεων. Η Ελλάδα έχει διαθέσιμα από τον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας της Ε.Ε., δάνεια ύψους 12,7 δισ. € εκ των οποίων τα 11,7 δισ. € θα διοχετευθούν μέσω των πιστωτικών ιδρυμάτων. […]

Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης Read More »