ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

by filiosgab_j647c827

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

by

by

Η VAPGROUP λόγω της σημαντικής εμπειρίας της στην Διοίκηση & Διαχείριση (project management) παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που σαν στόχο έχουν:

 Την ενδυνάμωση του αναπτυξιακού χαρακτήρα τους

 Την βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας τους

 Την επίτευξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τις καθιστούν ανταγωνιστικές

 Την ανάπτυξη προηγμένων και καινοτομικών μεθόδων λειτουργίας και διοίκησης

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις που είναι ειδικά σχεδιασμένες και απόλυτα εξειδικευμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

 Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (BusinessPlan)

 Ολοκληρωμένα Marketing Plans

 Οικονομοτεχνικές μελέτες

Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

 Επιχειρηματικός Ανασχεδιασμός

 Μελέτες Βιωσιμότητας

 Μελέτες Σκοπιμότητας

Top