Ναυτιλιακά & Γαλάζια Οικονομία

Ναυτιλιακά και Γαλάζια Οικονομία

Ναυτιλιακά και Γαλάζια Οικονομία

Η παραθαλάσσια πόλη της Πάτρας, που εδρεύει η εταιρεία μας, έχει σημαντική ναυτιλιακή παράδοση και είναι ταχύτατα ανερχόμενη στην Μεσόγειο στο κομμάτι της Γαλάζιας Οικονομίας. Η VAPGROUP, με την τεχνογνωσία των στελεχών της βρίσκεται στον πυρήνα των αλλαγών και εξελίξεων στον τομέα αυτόν στην γεωγραφική περιοχή της Μεσογείου. Τα στελέχη της VAPGROUP έχουν μακροχρόνια εμπειρία στο πεδίο των ναυτιλιακών υπηρεσιών και ως ναυτιλιακοί πράκτορες των δυο εταιρειών που κατασκεύασαν το Νέο Λιμάνι της Πάτρας, με πάνω από 20 πλωτά μέσα. Η εμπειρία μας επεκτείνεται και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις με πεδίο δράσης ολόκληρη την περιοχή της Μεσογείου.

Η VAPGROUP δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη του Τομέα της Γαλάζιας Οικονομίας και αναγνωρίζει το δυναμικό που οι ελληνικές επιχειρήσεις κατέχουν και την αναπτυξιακή προοπτική που συνοδεύει το άνοιγμα του κάθε τόπου προς την θάλασσα. Περαιτέρω, θεωρεί ότι η θάλασσα αποτελεί ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο για κάθε παραθαλάσσιο μέρος και ειδικεύεται στην εκπόνηση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων με επίκεντρο την Γαλάζια Οικονομία. Μέσα στα επόμενα χρόνια, η σωστή και παραγωγική χρήση των θαλάσσιων πόρων θα αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο οικονομικής μεγέθυνσης, παραγωγής οικονομικού αποτελέσματος και αύξησης, αλλά και δίκαιης κατανομής των εσόδων για όλους τους κατοίκους των παραθαλάσσιων περιοχών στην Μεσόγειο και γενικότερα στην Ευρώπη και η εταιρεία μας θα βρίσκεται όπως πάντα στον πυρήνα των εξελίξεων.