Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Χρηματοοικονομικές Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  είναι εξειδικευμένη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών στον τομέα σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης χρηματοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις και ιδιώτες. Μέσω του επιστημονικού της δυναμικού αλλά και βασιζόμενη στην πολύχρονη εμπειρία της σε ζητήματα οικονομικών ενισχύσεων των επιχειρήσεων, είναι σε θέση να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες της.

Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων για την χρηματοδότησή τους μέσω Εθνικών Προγραμμάτων Επιδοτήσεων και Επιχορηγήσεων.

Στρατηγικός & Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Η VAPGROUP λόγω της σημαντικής εμπειρίας της στην Διοίκηση & Διαχείριση (project management) παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις.

Παροχή Τραπεζικών & Επενδυτικών Υπηρεσιών

Η εταιρεία μας μέσω των εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων της, στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία, αναλύοντας την υπάρχουσα κατάστασή του και προτείνοντας σίγουρες & οικονομικές λύσεις.

Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Επιχειρήσεων (Κόκκινα Δάνεια)

Όσες επιχειρήσεις είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές στις τράπεζες ή στο Δημόσιο στο τέλος του 2016 θα μπορούν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών χρεών και να έχουν μια τελευταία ευκαιρία να διασωθούν.

Top