Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα τυποποίησης και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προτύπων αυτών, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO)

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα τυποποίησης και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Υπηρεσίες Κατάταξης Ξενοδοχείων & Διαμερισμάτων

Η VAPGROUP παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τα ξενοδοχεία-καταλύματα που επιθυμούν να εναρμονιστούν με το νέο νομοθετικό πλαίσιο για τον τουρισμό και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του προτύπου αυτού, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Top