Ίδρυση Εταιρειών στο Εξωτερικό

Ίδρυση Εταιρειών στο Εξωτερικό

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της έχει εξειδικευμένο προσωπικό και σας παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση και κάθε είδους υποστήριξη στην ελληνική γλώσσα ώστε από μέρους σας η λήψη των αποφάσεων να γίνεται άμεσα.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Ίδρυση Εταιρείας στο Εξωτερικό

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την επέκταση της δραστηριότητας του επιχειρηματία με την σύσταση μιας ΝΕΑΣ ΝΟΜΙΜΗΣ Εταιρείας στη Βουλγαρία εξασφαλίζοντας κάθε είδους υποστήριξη σε μια σειρά από υπηρεσίες.

Ίδρυση Εταιρείας (ΕΠΕ) στη Βουλγαρία (Δικαιολογητικά)

Η έναρξη της εταιρείας πραγματοποιείται εντός 4 ημερών (απόκτηση Βουλγάρικου ΑΦΜ, άνοιγμα εταιρικών τραπεζικών λογαριασμών όψεως) και η εισαγωγή της στο Σύστημα VIES, για την απόκτηση Ευρωπαϊκού ΑΦΜ, μαζί με τελωνειακό αριθμό EORI (για διεθνείς συναλλαγές σε τρίτες χώρες), εντός 10 ημερών.

Ίδρυση Μεταφορικής Εταιρείας στη Βουλγαρία

Η ίδρυση μεταφορικής εταιρείας στην Βουλγαρία προσφέρει κάποια μοναδικά πλεονεκτήματα στον Έλληνα επιχειρηματία, τα οποία την κάνουν ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Με την ίδια εταιρεία μπορεί να κάνετε παράλληλα και άλλες δραστηριότητες (πχ εισαγωγές – εξαγωγές – παροχή υπηρεσιών – εμπόριο – real estate κλπ)

Top