Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες προς τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να εναρμονιστούν με διεθνή πρότυπα τυποποίησης και να τεκμηριώσουν μέσω της πιστοποίησης την ικανότητά τους να παράγουν προϊόντα ή να παρέχουν υπηρεσίες που συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές των προτύπων αυτών, ώστε να αξιολογηθούν και να πιστοποιηθούν από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR

Ο Νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων GDPR 679/2016 ψηφίσθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 16 Απριλίου 2016 και εφαρμόζεται από τις 25 Μαΐου 2018 ως νομοθέτημα αμέσου εφαρμογής από όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ISO 27001: Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών

ISO 27001 αποτελεί προδιαγραφή για τη διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, εμπορίου και υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ. Οποιαδήποτε μορφή και αν έχουν οι πληροφορίες, με οποιοδήποτε τρόπο και αν αυτές διαμοιράζονται ή αποθηκεύονται, το ISO 27001 βοηθάει έναν οργανισμό να τις προστατεύει επαρκώς.

Top