ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Ημερομηνία λήξης αιτήσεων χρηματοδότησης: 31/3/2023

Άνοιξε η κατηγορία 4 – Αναβάθμιση Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής (ΦΤΜ) & Αυτόνομης Δημοσιονομικής Μονάδας Επεξεργασίας (ΑΔΗΜΕ) για διασύνδεση με EFT/POS του Προγράμματος “Ψηφιακές Συναλλαγές”

Η επιλέξιμη δαπάνη αφορά: Δαπάνη τεχνικού με επιτόπια επίσκεψη για αναβάθμιση firmware των ταμειακών συστημάτων (πλην ΕΑΦΔΣΣ) των επιχειρήσεων, ώστε να υιοθετήσει πρωτόκολλο επικοινωνίας με EFT/POS καθώς και άλλες λειτουργίες ασφάλειας και επικοινωνίας με την κύρια δυνατότητα επόμενων απομακρυσμένων αναβαθμίσεων. Στη δαπάνη περιλαμβάνονται και η ενσύρματη/ασύρματη διασύνδεση με το POS.

Απαραίτητες πληροφορίες:

  • Κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας (1) ενεργός ΦΗΜ τύπου ΦΤΜ ή ΑΔΗΜΕ, όπως προκύπτει από σχετική εγγραφή στο Φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ.
  •  Η επιχείρηση δεν μπορεί να αιτηθεί αριθμό κουπονιών που υπερβαίνει τον αριθμό των ενεργών ΦΗΜ της (συνδυασμό ΦΤΜ και ΑΔΗΜΕ).
  • Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης είναι έως τον αριθμό των ήδη δηλωμένων ΦΗΜ της επιχείρησης.
  • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης σε προηγούμενες κατηγορίες του Προγράμματος Ψηφιακές Συναλλαγές, μπορούν να κάνουν αίτηση και για την κατηγορία 4

Δείτε εδώ το πληροφοριακό έντυπο της Δράσης “ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ”

 Δείτε εδώ τους Επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας