“Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα”

by filiosgab_j647c827

“Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα”

by

by

Ανοιχτές για υποβολή αιτήσεων είναι οι δύο δράσεις του ΕΣΠΑ “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό Άλμα”, δημόσιας χρηματοδότησης 50.000.000€ η καθεμία, που αποσκοπούν στην ενίσχυση της ψηφιακής ταυτότητας και τεχνολογικών υποδομών των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Μεταποίηση, Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Παροχή Υπηρεσιών και Τουρισμό με ποσοστό επιδότησης 50% για επενδυτικά σχέδια μέχρι και 400.000€.

Ημερομηνία έναρξης υποβολών αιτήσεων ορίζεται η 11/06/2018, με καταληκτική ημερομηνία την 02/10/2018.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Βήμα»

 • Δημόσια χρηματοδότηση δράσης: 50.000.000€
 • Προϋπολογισμός έργων: min 5.000€ – max 50.000€
 • Ποσοστά χρηματοδότησης: 50%
 • Διάρκεια υλοποίησης: 12 μήνες
 • Ψηφιακή αναβάθμιση κατά μία τουλάχιστον βαθμίδα
 • Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής με βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών λογαριασμών ή/και δάνειο

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα “Ψηφιακό Βήμα” πατήστε εδώ.

«Ψηφιακός Μετασχηματισμός Υφιστάμενων ΜΜΕ: Ψηφιακό Άλμα»

 • Δημόσια χρηματοδότηση δράσης: 50.000.000€
 • Προϋπολογισμός έργων: min 55.000€ – max 400.000€
 • Ποσοστά χρηματοδότησης: έως 50%
 • Διάρκεια υλοποίησης: 18 μήνες
 • Ψηφιακή αναβάθμιση κατά δύο βαθμίδες
 • Τεκμηρίωση ιδίας συμμετοχής με βεβαίωση μέσου υπολοίπου επαγγελματικών λογαριασμών ή/και δάνειο, με αύξηση μετοχικού – εταιρικού κεφαλαίου, με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών ή κερδών εις νέων

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα “Ψηφιακό Άλμα” πατήστε εδώ.

Top