Προκήρυξη Β’ Κύκλου της Δράσης “Επιδότηση για την Κατασκευή ή Αναβάθμιση e-shop”

by filiosgab_j647c827

Προκήρυξη Β’ Κύκλου της Δράσης “Επιδότηση για την Κατασκευή ή Αναβάθμιση e-shop”

by

by

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων “Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη, αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος”.

Η δράση αφορούσε την ανάπτυξη / αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανικού εμπορίου, με επιχορήγηση έως 5.000 ευρώ.

Συνολικά οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν  ήταν συνολικού προϋπολογισμού 53,6 εκ. ευρώ.

Μετά την επιτυχή εξέλιξη του α’ κύκλου, προγραμματίζεται η προκήρυξη Β’ κύκλου της σχετικής δράσης εντός του Απριλίου, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.

 

Top