Προκηρύχθηκαν 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες ΜΜΕ

by filiosgab_j647c827

Προκηρύχθηκαν 2 νέα προγράμματα ΕΣΠΑ για υφιστάμενες ΜΜΕ

by

by

Δύο νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων” και η Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας, Εμπόριο-Εστίαση-Εκπαίδευση” προκηρύχθηκαν από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης. Το σύνολο της χρηματοδότησης των δύο δράσεων που ανέρχεται στα 460 εκατ. ευρώ, αφορά αποκλειστικά μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Η υποβολή αιτήσεων για τα 2 προγράμματα θα ξεκινήσει στις 6 Φεβρουαρίου 2019.

“Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”
Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά και έχει συνολικό προϋπολογισμό 400 εκατ. ευρώ.

Οι επιδοτούμενες δαπάνες θα αφορούν τον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού, καθώς και το σύνολο των δοκιμών και ελέγχων ποιότητας που απαιτούνται για την πιστοποίηση και συμμόρφωση των προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή/και χωρών εκτός Ε.Ε.

Το ποσοστό επιδότησης θα κυμαίνεται από 50%-65% για επενδυτικά σχέδια αξίας 20.000€ έως 200.000€ και θα καθορίζεται με βάση την εξαγωγική δραστηριότητα των επιχειρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

“Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας : Εμπόριο -Εστίαση-Εκπαίδευση”
Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 60 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

  • στο λιανικό εμπόριο
  • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
  • στην παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους

Πιο συγκεκριμένα, ενισχύονται με επιδότηση μέχρι 50% επενδυτικά σχέδια ύψους από 10.000€ έως 150.000€ για παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας, αναβάθμισης της υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και ενίσχυσης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα πατήστε εδώ.

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ επικοινωνήστε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο Τηλ. (+30) 2610 346500     Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail: vasp@vapgroup.gr

Top