Προκηρύχθηκε η Δράση “Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό”

by filiosgab_j647c827

Προκηρύχθηκε η Δράση “Επιχειρούμε Έξω-Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό”

by

by

Ανακοινώθηκε η Δράση «Επιχειρούμε Έξω», με προϋπολογισμό 50 εκατ. €. Η δράση στοχεύει στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών μεταποιητικών επιχειρήσεων μέσω της συμμετοχής τους σε διεθνείς εκθέσεις.

Δικαιούχοι είναι οι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες ελληνικές μεταποιητικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική δραστηριότητα. Το ποσοστό ενίσχυσης είναι 50% και χρηματοδοτούνται πλάνα συμμετοχών σε εκθέσεις ύψους μέχρι και 100.000 ευρώ.

Ως ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται η 08/01/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση πατήστε εδώ.

Top