Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» – Ημερομηνίες Αιτήσεων για τις Κατηγορίες 1, 2 & 3

Σύμφωνα με την 3η Τροποποίηση του Προγράμματος ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ», η χρονική διάρκεια και τα ορόσημα του Προγράμματος, μεταβάλλονται ως εξής:

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες ένα (1), δύο (2) και τρία (3):

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από την Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022, έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.
  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών ένα (1), δύο (2) και τρία (3), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 31 Αυγούστου 2023.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται η Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2023.

Αιτήσεις χρηματοδότησης για την Κατηγορία ενεργειών τέσσερα (4):

Υπενθυμίζεται ότι οι αιτήσεις χρηματοδότησης του Προγράμματος ΙΙΙ «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» για την Κατηγορία Ενεργειών τέσσερα (4) μπορούν να υποβάλλονται από την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2023, έως και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2023.

Αιτήσεις Χρηματοδότησης για τις Κατηγορίες πέντε (5) και έξι (6):

  • Αιτήσεις Χρηματοδότησης ειδικά για τις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), μπορούν να υποβάλλονται από δυνητικούς δικαιούχους, από το Σάββατο 1 Απριλίου 2023, έως και την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023.
  • Πραγματοποίηση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών που εντάσσονται στις Κατηγορίες Ενεργειών πέντε (5) και έξι (6), με χρήση των vouchers που θα εκδοθούν προς όφελος των εγκεκριμένων δικαιούχων, μπορεί να γίνεται έως την Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία λήξης της μεταβατικής περιόδου (cooling off period) για την οποία επιτρέπονται ορισμένες μόνο (κατ’ εξαίρεση) περιπτώσεις εξαργύρωσης vouchers, ορίζεται το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2023.
  • Ως ημερομηνία ολοκλήρωσης των πάσης φύσεως πληρωμών και ολοκλήρωσης του Προγράμματος για τις συγκεκριμένες κατηγορίες ενεργειών ορίζεται η Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024.

Πηγή: gov.gr, Πρόγραμμα Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων