Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

by filiosgab_j647c827

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός: 1η Τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων

by

by

Ανακοινώθηκε η πρώτη (1η) Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός».

Η δράση αφορά στην ενίσχυση υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στους κλάδους μεταποίησης, χονδρικού εμπορίου, τουρισμού, υγείας και παροχής υπηρεσιών, με στόχο την παραγωγή προϊόντων – υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τη βελτίωση των εξαγωγικών τους δυνατοτήτων.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 50.000€ έως 400.000€ ενώ το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού του κάθε επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Δράση πατήστε εδώ.

Δείτε εδώ την απόφαση Τροποποίησης της Δράσης.

Top