«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Αύξηση Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης της Δράσης

by filiosgab_j647c827

«Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»: Αύξηση Προϋπολογισμού της Πρόσκλησης της Δράσης

by

by

Ανακοινώθηκε η πέμπτη (5η) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και η Αύξηση Προϋπολογισμού της Δράσης.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top