Παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για την δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

by filiosgab_j647c827

Παρατείνεται η ημερομηνία προσκόμισης συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης για την δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”

by

by

 

Παράταση έως τις 29 Αυγούστου 2017 δόθηκε για την προσκόμιση των απαιτούμενων συμπληρωματικών δικαιολογητικών ένταξης στη Δράση “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”.

Η παράταση δόθηκε προκειμένου να χορηγηθεί ευχέρεια χρόνου στους δυνητικούς  δικαιούχους για να προσκομίσουν το φάκελο με τα απαιτούμενα συμπληρωματικά δικαιολογητικά ένταξης στη δράση, σύμφωνα με το παράρτημα IV της αναλυτικής πρόσκλησης.

Η προθεσμία έως την 29 Αυγούστου 2017 είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

Δείτε εδώ την σχετική ανακοίνωση

Top