Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα”

by filiosgab_j647c827

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” & “Ψηφιακό Άλμα”

by

by

Ανακοινώθηκε παράταση έως την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 16:00 της καταληκτικής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για τις Δράσεις «Ψηφιακό Βήμα» και «Ψηφιακό Άλμα» ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Διαβάστε περισσότερα για το “Ψηφιακό Βήμα” εδώ.

Διαβάστε περισσότερα για το “Ψηφιακό Άλμα” εδώ.

Top