Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

by filiosgab_j647c827

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τις “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

by

by

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής στο πλαίσιο του 2ου κύκλου του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, έως την Δευτέρα 01 Οκτωβρίου 2018.

Στόχος του καθεστώτος είναι η παροχή ενός πλήρους πλαισίου κινήτρων με βασικό στόχο τη δημιουργία νέων ανεξάρτητων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νεοσύστατες ή σε υπό ίδρυση ανεξάρτητες ΜΜΕ που προτίθενται να πραγματοποιήσουν αρχική επένδυση σε κάποιον από τους επιλέξιμους κλάδους του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το καθεστώς “Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ” πατήστε εδώ.

Top