Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής του 50% των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

by filiosgab_j647c827

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής του 50% των επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016

by

by

 

Στις 21 Απριλίου 2017 η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε την παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού» και «Επενδύσεις μείζονος μεγέθους» του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 έως τις 31 Μαΐου 2017.

Διευκρινίζεται ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης δύναται να υποβάλλονται μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017.

Πηγή: aplan

Top