Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α Κύκλος”

by filiosgab_j647c827

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για τη Δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-Α Κύκλος”

by

by

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και Τ.Σ., παρατείνεται η προθεσμία υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών Ένταξης για την Κατηγορία Δικαιούχων Β (Αυτοαπασχολούμενοι) της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α Κύκλος)» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020, έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.

Σχετικό αρχείο

Top