“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – 3η Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων

by filiosgab_j647c827

“Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” – 3η Απόφαση Ένταξης Κρατικών Ενισχύσεων

by

by

Ανακοινώθηκε η Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα”, με την ένταξη επιπλέον 263 πράξεων
στη Δράση.

 Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top