ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

by filiosgab_j647c827

ΠΑΡΟΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

by

by

Στην VAPGROUP πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει προστατεύεται και να ενισχύεται, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό κύτταρο στην οικονομική ζωή της χώρας. Ιδιαίτερα δε στις ημέρες μας που η οικονομική κρίση γιγαντώνεται, ο επιχειρηματικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύνολο προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη πορεία του.

Η VAPGROUP μέσω των εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων της, στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία, αναλύοντας την υπάρχουσα κατάστασή του και προτείνοντας σίγουρες & οικονομικές λύσεις έτσι ώστε να οδηγήσει εκ νέου την επιχείρηση σε ανοδική και αναπτυξιακή τροχιά. Λειτουργώντας δε ως Διαμεσολαβητής – Σύμβουλος(ανάμεσα στην τράπεζα και τον επιχειρηματία) εξομαλύνει την επικοινωνία και προτείνει το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον επιχειρηματία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  Ολοκληρωμένες μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο & επιδοτούμενα προγράμματα προς χρηματοδότηση

  Σύνταξη – σχεδιασμός Business Plan και Marketing Plan

  Αξιολόγηση επενδύσεων

  Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας

  Αξιοποίηση νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων

  Μελέτες αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων

  Μελέτη για παροχή επενδυτικού δανείου & κεφαλαίου κίνησης

 

Top