Σύμβουλοι Προώθησης Εξαγωγών

Η VAPGROUP με μακρόχρονη και αναμφισβήτητη εμπειρία στις εξαγωγές, αντιλαμβανόμενη το δύσκολο και ταυτόχρονα ασταθές οικονομικό περιβάλλον που κινούνται οι επιχειρήσεις στο επίπεδο των πωλήσεων από την μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης, πιστεύει ότι διέξοδος από το οικονομικό τέλμα είναι η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η εταιρεία μας διαθέτει στο δυναμικό της εξειδικευμένα στελέχη που στόχο έχουν την υποστήριξη των εξαγωγικών επιχειρήσεων παρέχοντας τους την απαραίτητη τεχνογνωσία (know-how) με σύγχρονα εργαλεία προσέγγισης των αγορών, ενισχύοντας την εξωστρέφεια τους παραγκωνίζοντας τους όποιους μεσάζοντες.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα σύνολο ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένες για επιχειρήσεις με εξαγωγικό προσανατολισμό.

Οργάνωση και διαδικασίες εξαγωγής (Αναλαμβάνουμε κατά την διάρκεια της εξαγωγής του προϊόντος την πλήρη επικοινωνία και συντονισμό με όλους τους εμπλεκομένους, τράπεζες, τελωνεία, εκτελωνιστικά γραφεία, μεταφορικές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες κλπ)

  • Αξιολόγηση δυνατοτήτων της επιχείρησης
  • Σύνταξη πλάνου εξαγωγών (export plan)
  • Σχεδιασμός marketing (marketing plans)
  • Υπηρεσία ανάλυσης κοστολόγησης/τιμολόγησης του προς εξαγωγή προϊόντος
  • Πιστοποιητικά ελέγχου ποιότητας
  • Οργάνωση πωλήσεων και προώθηση εξαγωγών
  • Οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών, από και προς το εξωτερικό
  • Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις
  • Εταιρική ταυτότητα (λογότυπο, επωνυμία, ετικέτες)
  • Εξειδικευμένο τμήμα διαδικτυακού μάρκετινγκ (internet marketing)