Ψηφιακή Υπογραφή

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει το σύνολο των ενεργειών που απαιτούνται για την απόκτηση Ψηφιακής Υπογραφής αλλά και την εκπαίδευσή σας από το έμπειρο προσωπικό μας, ολοκληρώνοντας την ταχύτατα, αφού γίνεται είτε με απομακρυσμένη σύνδεση στον υπολογιστή σας είτε με σύντομη επίσκεψη στον χώρο σας.

Η Ψηφιακή Υπογραφή αποτελεί πλέον ένα από τα απαραίτητα ψηφιακά εργαλεία του επαγγελματία αλλά και του ιδιώτη, στοχεύοντας στην απόδειξη της γνησιότητας ενός ηλεκτρονικού εγγράφου, όπως θα συνέβαινε αντίστοιχα με την επικύρωση ενός εγγράφου σε φυσική μορφή. Με την χρήση της Ψηφιακής Υπογραφής αποδεικνύεται ότι το ηλεκτρονικό έγγραφο δημιουργήθηκε πράγματι από τον συντάκτη που το υπογράφει, χωρίς να έχει αλλοιωθεί περαιτέρω, προσθέτοντας έτσι μια επιπλέον ασφάλεια στις ηλεκτρονικές συναλλαγές μας.

Για να παραχθεί μια έγκυρη Ψηφιακή Υπογραφή απαιτείται καταρχήν η χρήση ενός έγκυρου Αναγνωρισμένου Ψηφιακού Πιστοποιητικού, αλλά και η προμήθεια της κατάλληλης αξιόπιστης συσκευής (USB) για Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής. Σε αυτήν δημιουργούνται και αποθηκεύονται με ασφάλεια τα Αναγνωρισμένα Πιστοποιητικά.

Η προηγμένη Ψηφιακή Υπογραφή δεν μπορεί να αντικατασταθεί από εναλλακτικού είδους υπογραφών, καθώς είναι βασισμένη σε ψηφιακό πιστοποιητικό, και περιέχει τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά ως προς το νομικό πλαίσιο και την ουσία της.

Διαδικασία Έκδοσης Ψηφιακής Υπογραφής

Η ψηφιακή υπογραφή δημιουργείται με μέσα τα οποία είναι δικά μας και βρίσκονται αποκλειστικά στην κατοχή μας. Όπως αναφέραμε, πρόκειται για μία ειδική USB συσκευή, που είναι στην ουσία η ψηφιακή υπογραφή μας.

Τα βήματα απόκτησης είναι τα εξής:

  • Προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλής Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής) – Usb Token
  • Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης Ερμής
  • Μετάβαση σε ΚΕΠ για έγκριση του αιτήματος
  • Εγκατάσταση απαραίτητων προγραμμάτων σε Η/Υ
  • Έκδοση Ψηφιακού Πιστοποιητικού

 

Για πληροφορίες και διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά την Ψηφιακή Υπογραφή, επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας Τηλ. (+30) 2610346500 Κιν. (+30) 6944715454 e-mail: vasp@vapgroup.gr