Λήγει η τελευταία περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος”

by filiosgab_j647c827

Λήγει η τελευταία περίοδος υποβολής αιτήσεων για τη Δράση “Ενίσχυση Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος”

by

by

Λήγει στις 13.12.2017 η 3η και τελευταία περίοδος υποβολών για τη δράση των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β΄Κύκλος του ΕΠΑνΕΚ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την δράση πατήστε εδώ.

Top