Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου για τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

by filiosgab_j647c827

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής φυσικού φακέλου για τη Δράση “Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ”

by

by

Με απόφαση της Ε.Γ Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ έχει δοθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014 – 2020, μέχρι την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 17:00.

Σχετικό αρχείο

Top