Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών έως και 240 δόσεις

by filiosgab_j647c827

Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών έως και 240 δόσεις

by

by

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο ,η πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, έως και 240 δόσεις προς το δημόσιο και τους ιδιώτες, θα ενεργοποιηθεί την Ιουνίου 2021.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Βασική επιδίωξη είναι να δοθεί η ευκαιρία σε βιώσιμες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αδυναμία πληρωμών αλλά και σε αυτές που βρίσκονται σε κατάσταση επαπειλούμενης αδυναμίας, να ελαφρυνθούν. 

ΤΡΟΠΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Οι τρόποι του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, που έχει πλέον ο οφειλέτης, είναι τρεις:

1. η αίτηση στη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα και αναλόγως ρύθμιση με το νέο υπολογιστικό εργαλείο, αυτοματοποιημένα

2. η προσφυγή στη Διαμεσολάβηση

3. η διαδικασία εξυγίανσης με συμφωνία, δηλαδή σύμπραξη οφειλέτη- πιστωτών και επικύρωση από το Πρωτοδικείο.

ΕΚΤΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Ο νέος εξωδικαστικός μηχανισμός δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία στους επιχειρηματίες που μπορούν να διατηρήσουν ανοικτή την επιχείρησή τους. Κι αυτό οφείλεται σε πέντε κυρίως λόγους:

1. δεν υπάρχει ουσιαστική έγκαιρη προειδοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία
2. ενδυναμώνεται ο ρόλος των τραπεζών κι όχι του επιχειρηματία
3. επιτυγχάνεται η πτώχευση, όμως δύσκολα απαλλάσσεται ο επιχειρηματίας
4. προστατεύονται μόνο τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
5. υπάρχουν προβλήματα στην μεταχείριση των εγγυητών και των συνοφειλετών

Top