Εξαιρούνται οι έκτακτες ενισχύσεις από τους περιορισμούς του ΕΣΠΑ

by filiosgab_j647c827

Εξαιρούνται οι έκτακτες ενισχύσεις από τους περιορισμούς του ΕΣΠΑ

by

by

 

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ, με ανακοίνωση της, γνωστοποίησε πως οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών του κορονοϊού εξαιρούνται από τους περιορισμούς που προβλέπονται για τις δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «οι ενισχύσεις που θα δοθούν στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημικής κρίσης του Κορονοϊού COVID -19, και ειδικότερα η ενίσχυση των 800 ευρώ για πληττόμενους ΚΑΔ και η επιταγή κατάρτισης των 600 ευρώ για επιστήμονες, θα εξαιρούνται των περιορισμών που τίθενται για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΠΑνΕΚ, σύμφωνα με τις οποίες δεν επιτρέπεται η συμμετοχή σε άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

Το παραπάνω αφορά στις δράσεις Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων Α & Β κύκλος και Νεοφυής Επιχειρηματικότητα.

Top