Η εταιρεία μας

Η VAPGROUP είναι μία διαρκώς ανελισσόμενη εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης προς επιχειρήσεις, κρατικούς φορείς και ιδιώτες. Διαθέτει ένα άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών.

Κύριος στόχος μας να παρέχουμε σύγχρονες και ποιοτικές υπηρεσίες που καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα εργασιών, καλύπτοντας επενδύσεις, διαχείριση ποιότητας, υπηρεσίες διαδικτύου, χρηματοοικονομικές υπηρεσίες και πολλά άλλα πεδία.

Η υλοποίηση μίας επιχειρηματικής ιδέας ή οποιασδήποτε επενδυτικής πρότασης είναι μία πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία, που απαιτεί σωστή προετοιμασία, γνώση, εμπειρία και αναλυτική προσέγγιση. Η VAPGROUP υποστηρίζει τον επιχειρηματία και τον επενδυτή σε όλους τους τομείς της οικονομίας καθώς και σε διαφορετικά επίπεδα για την επιτυχημένη υλοποίηση των μελλοντικών τους κινήσεων.

Σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και παγκοσμιοποιημένο οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, γεμάτο απρόβλεπτες εξελίξεις όπως πρόσφατα οι οικονομικές επιπτώσεις του COVID-19, οι επιχειρήσεις και οι κρατικοί φορείς θα πρέπει να προσαρμοστούν και να αντιμετωπίσουν τους νέους κανόνες των διεθνοποιημένων οικονομιών στην Ευρώπη αλλά και διεθνώς. Οι Ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να διασφαλίσουν τον ρόλο τους σε αυτό το εξελισσόμενο περιβάλλον και να αναπτυχθούν με επιτυχία, προσφέροντας στην εθνική οικονομία και την τοπική ανάπτυξη. Υποστηρίζουμε τους πελάτες μας κατά την διαδικασία της ανάπτυξης και εισόδου τους σε νέες αγορές στην Ελλάδα και διεθνώς, βασιζόμενοι στην εμπειρία μας και στο διακρατικό δίκτυο συνεργαζόμενων οργανισμών και επιχειρήσεων που έχουμε αναπτύξει.

Η εταιρεία μας μέσα από την πολυετή παρουσία της στον χώρο της παροχής υπηρεσιών συμβούλων, έχει αναπτύξει ένα ευρύτατο δίκτυο συνεργατών σε όλα τα πεδία δραστηριοποίησής της, που περιλαμβάνουν Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, Δήμους, Οργανισμούς του Δημοσίου Τομέα, Περιφέρειες, Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα, ειδικούς Εμπειρογνώμονες και μια σειρά άλλων φορέων.

Παράλληλα, συνεργαζόμαστε και υποστηρίζουμε τεχνικά κάθε Φορέα του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες μας έχουν πανελλαδική εμβέλεια μέσω του δικτύου των συνεργατών μας και το σύνολο των διαδικασιών που υλοποιούνται, γίνονται σε στενή συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, μεγιστοποιώντας το τελικό αποτέλεσμα και την αξία που προσφέρουμε σε κάθε πελάτη.

Οι κυριότεροι τομείς δράσης της VAPGROUP είναι: