ERASMUS

by filiosgab_j647c827

ERASMUS

by

by

 

ERASΜUS+: ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων

Τα σχέδια κινητικότητας παρέχουν στους δικαιούχους τη δυνατότητα να μετακινούνται σε μια άλλη συμμετέχουσα χώρα, με σκοπό να σπουδάσουν, να δουλέψουν, να διδάξουν, να εκπαιδεύσουν και να αναπτύξουν επαγγελματικά προσόντα και δεξιότητες.

Κεντρικό στοιχείο σε αυτή τη Δράση είναι το εξής: Μόνον οι οργανισμοί θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για κινητικότητα. Τα φυσικά πρόσωπα, παρόλο που θα μπορούν να πραγματοποιήσουν κινητικότητα, δε θα μπορούν πλέον να υποβάλλουν αίτηση.

Δυνατότητες κινητικότητας παρέχονται σε:

 Εκπαιδευτικό Προσωπικό: (σχολεία, ανώτατη εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση ενηλίκων): συμμετοχή σε κύκλους κατάρτισης, σεμινάρια, εκπαιδευτικές αποστολές, κλπ.

 Φοιτητές: για περιόδους σπουδών ή πρακτικής άσκησης

 Επαγγελματική μαθητεία για σπουδαστές και μαθητευόμενους στην αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

 Οι νέοι έξω από το εκπαιδευτικό σύστημα: για εθελοντικές δραστηριότητες (ατομικά ή σε ομάδες)

 Επαγγελματική ανάπτυξη και κατάρτιση για προσωπικό σε όλους τους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Βασική Δράση 2: Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών

Η συγκεκριμένη Βασική Δράση ενισχύει:

 τις Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας (Αποκεντρωμένη Δράση)

 τις Συμμαχίες Γνώσης (Κεντρική Δράση)

 τις Τομεακές Συμμαχίες Δεξιοτήτων (Κεντρική Δράση)

 την Ανάπτυξη Δυνατοτήτων στον τομέα της νεολαίας (Κεντρική Δράση)

Οι δράσεις που στηρίζονται από αυτήν τη Βασική Δράση αναμένεται να αποφέρουν θετικά και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα για τους συμμετέχοντες φορείς, τα συστήματα πολιτικής στα οποία υπάγονται τέτοιου είδους δράσεις, καθώς επίσης και τα άτομα που συμμετέχουν άμεσα ή έμμεσα στις οργανωμένες δραστηριότητες.

Οι Στρατηγικές Συμπράξεις/Εταιρικές Σχέσεις είναι αποκεντρωμένη δραστηριότητα και αφορούν σχέδια συνεργασίας που επιτρέπουν στους συμμετέχοντες οργανισμούς να αντιμετωπίζουν από κοινού σημαντικά θέματα, να αναπτύσσουν συνεργασίες και να μοιράζονται καινοτόμες πρακτικές.

Στο πλαίσιο του ERASMUS+ ένας οργανισμός ηγείται της σύμπραξης και έχει το συντονισμό του σχεδίου. Στρατηγικές συμπράξεις διαφόρων μεγεθών είναι επιλέξιμες, ώστε να δοθεί η ευκαιρία και σε μικρότερους οργανισμούς να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Τι δυνατότητες παρέχονται:

 Σχέδια που επικεντρώνονται σε τομεακές και διατομεακές συνεργασίες.

 Σχέδια που θα εστιάζουν στη συνεργασία με τη βιομηχανία

 Διμερείς και πολυμερείς συνεργασίες, ανάλογα με τον τομέα

 Εφαρμογή καινοτόμων ενεργειών

 Ευελιξία στο είδος των ενεργειών και στους εταίρους.

 

Βασική Δράση 3: Υποστήριξη Μεταρρυθμίσεων Πολιτικής

Οι δραστηριότητες υποστηρίζουν τη μεταρρύθμιση των ασκούμενων πολιτικών αναπτύσσονται με άξονα την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (ΕΚ 2020) και της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία.

Οι δράσεις που υλοποιούνται μέσω της παρούσας βασικής δράσης αποσκοπούν:

 στη βελτίωση της ποιότητας, της αποδοτικότητας και της ισότητας των συστημάτων εκπαίδευσης

 στην προώθηση της διακρατικής συνεργασίας και της αμοιβαίας μάθησης μεταξύ των αρμόδιων αρχών

 στην ανάπτυξη της γνώσης

 στη διάθεση αξιόπιστων συγκριτικών διεθνών δεδομένων και επαρκών δευτερογενών αναλύσεων κατά τη χάραξη ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών

 στη στήριξη ευρωπαϊκών δικτύων και στην εφαρμογή μέσων προώθησης της διαφάνειας και της αναγνώρισης των δεξιοτήτων

 στην υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των δικτύων της κοινωνίας των πολιτών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων

 στην υποστήριξη του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους και στην ενθάρρυνση της ενεργού τους συμμετοχής στη δημοκρατική ζωή

 τη στήριξη της ανταλλαγής ορθών πρακτικών

 

 

Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της και την επιτυχή υλοποίηση ενός πλήθους επενδυτικών πρωτοβουλιών, είναι σε θέση να υποστηρίξει κάθε επενδυτικό σχέδιο, από το στάδιο της μελέτης και του σχεδιασμού του έως την επιτυχή διαχείριση και υλοποίησή του. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κ. Βασίλη Πετρόπουλο  Τηλ. (+30) 2610 346500 Κιν. (+30) 6944 71 54 54
e-mail:vasp@vapgroup.gr

Top