LEADER Αχαΐας

Προκήρυξη προγράμματος LEADER Αχαΐας – Ιδιωτικά Έργα

LEADER ΑχαΐαςΠροκηρύχθηκε η 2η Πρόσκληση Ιδιωτικών έργων

Λήξη ηλεκτρονικής υποβολής : Δευτέρα 1/9/2023 (ώρα 15:00) – Παράταση

 

Παράταση έλαβε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα LEADER, για τη στήριξη της τοπικής ανάπτυξης στην Αχαΐα.

Δικαιούχοι: Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Η 2η Πρόσκληση του Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης LEADER/CLLD  για το νομό Αχαΐας, περιλαμβάνει 3 υποδράσεις:

Υποδράση 19.2.2.4: Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου.

Ενισχύονται: Επενδύσεις εκσυγχρονισμού υφιστάμενων βιοτεχνικών μονάδων του αγροδιατροφικού τομέα (μετά την πρώτη μεταποίηση), βιοτεχνικών μονάδων εκτός αγροδιατροφικού τομέα και εμπορικών επιχειρήσεων.

Ποσοστό ενίσχυσης: 65%

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.2.4

Υποδράση 19.2.3.1: Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν.

Ενισχύονται: Επενδύσεις από επιχειρήσεις που αξιοποιούν προϊόντα του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για την παραγωγή τελικών προϊόντων εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης.

Ποσοστό ενίσχυσης: 50%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.1

 

Υποδράση 19.2.3.3: Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού.

Ενισχύονται: Επενδύσεις στον τουριστικό τομέα (υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών του τουριστικού τομέα).

Ποσοστό ενίσχυσης: 70%

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΚΑΔ ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 19.2.3.3

 

Συνολικός προϋπολογισμός προγράμματος LEADER Αχαΐας:  € 1.500.000

Ανώτερο ποσό επενδυτικού σχεδίου: 600.000 €

Ανώτερο ποσό επιχορήγησης: 200.000 €

Ημερομηνία ολοκλήρωσης ενταγμένων έργων: 30/06/2025.

Ιδιωτική συμμετοχή: Πρέπει να αποδεικνύεται η ύπαρξη του 25% της ιδιωτικής συμμετοχής κατά την ημερομηνία της αίτησης.

Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες για όλες τις υποδράσεις, συνοπτικά δύνανται να είναι:

 1. Η αγορά, η κατασκευή ή βελτίωση ακινήτου.
 2. Αγορά (συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς και εγκατάστασης) εξοπλισμού και ο εξοπλισμός εργαστηρίων.
 3. Αγορά καινούργιων οχημάτων και συγκεκριμένα: i) Οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου, ii) Μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης.
 4. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας.
 5. Δαπάνες εξοπλισμού επιχείρησης, όπως αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικών, περιφερειακών μηχανημάτων και φωτοτυπικών.
 6. Δαπάνες συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροσβεστικής προστασίας εγκαταστάσεων.
 7. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 8. Δαπάνες όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, σήμανση).
 9. Δαπάνες προβολής, όπως ιστοσελίδα, έντυπα, διαφήμιση και συμμετοχή σε εκθέσεις.
 10. Δαπάνες σύνδεσης με Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ) όπως ενδεικτικά ΔΕΗ, ύδρευση, αποχέτευση, τηλεφωνοδότηση κλπ., εντός των ορίων του οικοπέδου.
 11. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά παντός κινδύνου.
 12. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, σε περίπτωση αυτεπιστασίας.

Περίοδος επιλεξιμότητας δαπανών: Από την ημερομηνία της αίτησης

Δήμοι/κοινότητες εφαρμογής προγράμματος

 • ΑΙΓΕΙΡΑΣ

Αιγέρα, Αιγές, Αμπελόκηποι,Βελά,Εξοχή, Μοναστήρι, Όαση, Περιθώρι, Σελιάνα, Σινεβρό, Χρυσάνθιο

 • ΑΙΓΙΟΥ

Βαλιμίτικα, Δάφνες, Διγελιώτικα, Κουλούρα ,Κούμαρη, Κουνινά, Μαυρίκι, Μελίσσια, Παρασκευή, Πτέρη, Σελινούντας, Τέμενη, Χατζή

 • ΑΚΡΑΤΑΣ

Αγία Βαρβάρα, Ακράτα, Άμπελος, Βαλιμή, Βούτσιμο, Ζαρούχλα, Καλαμιάς, Κράθιο, Μεσορρούγι, Παραλία Πλατάνου, Περιστέρα, Πλάτανος, Ποροβίτσα, Συλιβαινιώτικα

 • ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ

Άνω Διακοπτό, Διακοπτό, Ελαιώνας, Ελίκη, Ζαχλωρίτικα, Καθολικό, Κερύνεια, Μαμουσιά, Νικολαίικα, Ριζόμυλος, Ροδιά, Τράπεζα

 • ΕΡΙΝΕΟΥ

Αρραβωνίτσα, Δαμακίνι, Ζήρια, Καμάρες, Νέος Ερινεός, Σαλμενίκο

 • ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

Αγ. Κωνσταντίνος, Άλσος, Βερίνο, Γκραίκα, Γρηγόρη, Δημητρόπουλο, Δουκαναΐικα, Κρήνη Αιγιαλείας, Λάκκα, Λόγγος, Μάγειρας, Μυρόβρυση, Νεραντζιές, Ροδοδάφνη, Σελιανίτικα, Τούμπα

 • ΔΥΜΗΣ

Αγιοβλασίτικα, Αλισσός, Άνω Αχαΐα, Ελαιοχώρι, Κάτω Αλισσός, Κάτω Αχαΐα, Νιφοραίικα, Πετροχώρι

 • ΛΑΡΙΣΣΟΥ

Αγ. Νικ. Σπάτων, Απιδεώνας, Άραξος, Βελιτσές, Καγκάδι, Λακκόπετρα, Ματαράγκα,

Μετόχι, Μιχόι, Πέτα, Ριόλος

 • ΜΟΒΡΗΣ

Καραίικα, Κρίνος, Λιμνοχώρι, Μύρτος, Σαγαίικα, Φράγκα

 • ΩΛΕΝΙΑΣ

Αγ. Νικ. Κράλι, Αγ. Στέφανος, Άνω Σουδεναΐικα, Άρλα, Αχαϊκό, Γαλαναίικα, Γκανέϊκα, Κάτω Μαζαράκι, Λουσικά, Μιτόπολη, Πόρτες, Σαντομέρι, Φλόκα, Φώσταινα, Χαϊκάλι, Χαραυγή

 • ΚΑΛΕΝΤΖΙΟΥ

Καλέτζι

 • ΛΕΟΝΤΙΟΥ

Άνω Μαζαράκι, Δεμέστιχα, Λεόντιο

 • ΤΡΙΤΑΙΑΣ

Αγία Βαρβάρα, Αγία Μαρίνα, Αλεποχώρι, Βελιμάχι, Δροσιά, Ερυμάνθεια, Κάλφα, Μάνεσι, Πατρών, Ρουπακιά, Σκιαδά, Σκούρα, Σπαρτιά, Σταυροδρόμι, Χιόνα

 • ΦΑΡΡΩΝ

Βασιλικό, Ελληνικό, Ίσωμα, Καλανίστρα, Κάλανος, Καλούσι, Καταρράκτης, Κριθαράκια, Λακκώματα, Μίραλι, Νέο Κομπηγάδι, Πλατανόβρυση, Σταροχώρι, Φαρές, Χαλανδρίτσα, Χρυσοπηγή

 • ΑΡΟΑΝΙΑΣ

Αγράμπελα, Αγρίδι, Αλέσταινα, Ανάσταση, Αροανία, Δεσινό, Καμενιάνοι, Λεχούρι, Λιβάρτζι, Πλάκα, Σειρές, Ψωφίδα

 • ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

Άνω Βλασία, Άνω Λουσοί, Βάλτα, Βιλιβίνα, Γουμένισσα, Δουμενά, Δροσάτο, Καλάβρυτα, Καλλιφώνιο, Κάνδαλος, Κάτω Βλασία, Κάτω Ζαχλωρού, Κάτω Λουσοί, Κερπινή, Κέρτεζη, Κορφές, Κούτελη, Κρυονέρι, Λαγοβούνι, Λαπαναγοί, Μάνεσι Καλαβρύτων, Μικρός Ποντιάς, Πετσάκοι, Πλατανιώτισσα, Πριόλιθος, Προφ. Ηλίας, Ρογοί, Σιγούνι, Σκεπαστό, Τρεχλό, Φλάμπουρα

 • ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ

Αγ. Νικόλαος, Άνω Κλειτορία, Άρμπουνα, Γλάστρα, Δρυμός, Καστέλλι, Καστριά, Κλείτορας, Κλειτορία, Κρινόφυτα, Λευκάσιο, Λυκούρια, Παγκράτι, Πλανητέρο, Τουρλάδα, Φίλια

 • ΠΑΪΩΝ

Αμυγδαλιά, Δάφνη, Νάσια, Πάος, Πεύκο, Σκοτάνη, Χόβολη

 • ΒΡΑΧΝΑΙΚΩΝ

Βραχναιίκων, Θεριανό, Καμίνια, Μονοδένδρι, Τσουκαλαίικα

 • ΜΕΣΣΑΤΙΔΟΣ

Θέα, Καλλιθέα, Κρήνη Πατρών, Κρυσταλλόβρυση, Οβριά, Πετρωτό, Σαραβάλι

 • ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Παραλία, Μιντιλόγλι, Ρογίτικα

 • ΠΑΤΡΕΩΝ

Ελικίστρα, Μοίρα, Σούλι

 • ΡΙΟΥ

Άγιος Βασίλειος, Ακταίο, Άνω Καστρίτσι, Αραχοβίτικα, Αργυρά, Δρέπανο, Κάτω Καστρίτσι, Πιτίτσα, Ρίο, Πλατάνι, Σελλά, Ψαθόπυργος

 

Δράσεις του LEADER για ιδιωτικά έργα είναι ανοιχτές και στην Αιτωλία (Δήμος Ναυπακτίας, Δήμος Ι.Π. Μεσολογγίου και Δ.Κ. Αστακού), στην Κεφαλλονιά και Ιθάκη και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας.

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500  κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr