Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Επιδότηση ΕΣΠΑ για την κατασκευή /αναβάθμιση E-SHOP – Β’ Κύκλος

Η Δράση στοχεύει στην επιχορήγηση ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) προκειμένου να στηριχθεί η λειτουργία τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού (COVID-19), να ενισχυθεί ο βαθμός ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και ο ψηφιακός μετασχηματισμός τους και να αποφευχθεί ο συνωστισμός στους εσωτερικούς χώρους.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  09 Ιουλίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29 Σεπτεμβρίου 2021

Νέα Δράση για την Παροχή Κεφαλαίου Κίνησης σε Τουριστικές Επιχειρήσεις

Η δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου μετά την επανεκκίνηση της λειτουργίας τους και ενόψει της επίσημης έναρξης της τουριστικής δραστηριότητας για το 2021 υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  16 Ιουνίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 29 Σεπτεμβρίου 2021

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Επιδότηση έως 18.000€ για Γυμναστήρια & Παιδότοπους

Η Δράση αφορά αφορά στην ενίσχυση με την μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων, οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία της νόσου COVID-19, καθώς η λειτουργία τους έχει ανασταλεί καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος των γενικών περιοριστικών μέτρων στην χώρα.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  31 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 10 Σεπτεμβρίου 2021

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  04 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2021

Top