Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων ΜΜΕ από την Πανδημία Covid-19

Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής : 01 Μαρτίου  2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής : 07 Μαϊου 2021

Επιδότηση ΕΣΠΑ για την κατασκευή/αναβάθμιση e-shop

Nέο πρόγραμμα χρηματοδότησης μέσω του ΕΣΠΑ, το οποίο θα δίνει επιδότηση για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop για τις μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του λιανεμπορίου έως 5.000 €

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής :22 Φεβρουαρίου  2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής : 24 Μαρτίου 2021

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Επιχειρήσεων για την Απασχόληση Ανέργων Ηλικίας 30 Ετών και Άνω 

Η Δράση έχει ως αντικείμενο την δημιουργία 7.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης με την πρόσληψη ανέργων, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανεργίας του ΟΑΕΔ, ηλικίας 30 ετών και άνω, στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (ΛΑΠ) της χώρας (Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλάδας).

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής :29 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής : 29 Μαρτίου 2021

Σύγχρονη Μεταποίηση στη Δυτική Ελλάδα – Ενίσχυση του μεγέθους & της ανταγωνιστικότητας Μεταποιητικών και λοιπών επιχειρήσεων της ΠΔΕ

Η δράση απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε μεταποιητικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στη Δράση θα έχουν επιδίωξη την αύξηση της παραγωγικότητας και του μεγέθους τους, την έξυπνη αξιοποίηση πόρων, τη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος, την ψηφιοποίηση διεργασιών και διαδικασιών, την έξυπνη επιχειρηματική αξιοποίηση του κεφαλαίου «περιβάλλον» και κυρίως το μετασχηματισμό της παραγωγικής βάσης προς νέα προϊόντα και υπηρεσίες σύμφωνα με το νέο ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό πρότυπο.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  06 Οκτωβρίου 2020

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 24 Μαρτίου 2021

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  04 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 28 Απριλίου 2021

Top