Ενεργά Προγράμματα

Ενεργά Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Νέο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ Επιδότηση έως 100.000€ για Επιχειρήσεις Εστίασης

Η Δράση αφορά επιχειρήσεις, μικρομεσαίες και μεγάλες, που έχουν κύριο ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα της εστίασης. Ο προϋπολογισμός θα ανέρχεται σε 330 εκατομμυρίων ευρώ, για την παροχή κεφαλαίου κίνησης στις επιχειρήσεις με σκοπό την αγορά πρώτων υλών για επανεκκίνηση της λειτουργίας τους.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  14 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 30 Ιουλίου 2021

Νέο Πρόγραμμα Ανέργων με Έμφαση την Γυναικεία Επιχειρηματικότητα από 18-29 ετών

Η Δράση έχει ως βασικό στόχο την προώθηση στην απασχόληση 2.900 ανέργων ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες, καθώς το 60 % των δικαιούχων θα είναι γυναίκες, μέσω της ενίσχυσής τους για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε 12 μήνες.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  10 Μαϊου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  10 Ιουνίου 2021

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν σε εξωτερικούς, νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός θα συμβάλει στην προστασία της δημόσιας υγείας.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής:  04 Ιανουαρίου 2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: 31 Δεκεμβρίου 2021

Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Πληττόμενων ΜΜΕ από την Πανδημία Covid-19

Η δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία, με τη μορφή κάλυψης των τόκων των επιχειρηματικών δανειακών υποχρεώσεών τους για περίοδο 3 μηνών. Αφορά επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ και απασχολούμενο προσωπικό μέχρι 250 άτομα και καλύπτει τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής : 01 Μαρτίου  2021

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής : 07 Μαϊου 2021

Top