Αναμενόμενα Προγράμματα

Αναμενόμενα Προγράμματα

by filiosgab_j647c827
Η  VAPGROUP  υποστηριζόμενη από έναν ικανό αριθμό συμβούλων και ειδικών, μπορεί να υποστηρίξει όλα τα επίπεδα υλοποίησης επενδυτικών ευκαιριών και σχεδίων. Η εταιρία μας και το καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, αναλύει τις βασικές επενδυτικές ανάγκες, προετοιμάζει τα κατάλληλα βήματα και ακολουθεί τις ενδεδειγμένες διεργασίες για την υλοποίηση των προτεινόμενων επενδυτικών σχεδίων.

Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης “Νέων Αγροτών”

Αναμένεται να ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα του Υπομέτρου 6.1 “Εγκατάσταση Νέων Γεωργών” το επόμενο χρονικό διάστημα, με την ένταξη τουλάχιστον 8.000 δικαιούχων.

Στόχος του προγράμματος είναι η πληθυσμιακή αναζωογόνηση της υπαίθρου, η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας & η μείωση του ηλικιακού μέσου όρου των αγροτών στη χώρα .

Προκήρυξη Β’ Κύκλου της Δράσης “Επιδότηση για την Κατασκευή ή Αναβάθμιση e-shop” 

Ολοκληρώθηκε την Τρίτη 6 Απριλίου, η περίοδος υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στη δράση  “Επιδότηση για την κατασκευή ή αναβάθμιση e-shop”

Μετά την επιτυχή εξέλιξη του α’ κύκλου, προγραμματίζεται η προκήρυξη Β’ κύκλου της σχετικής δράσης εντός του Απριλίου, με τον υπόλοιπο προϋπολογισμό.

Ενίσχυση των Μικρών και των Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που Eπλήγησαν λόγω Covid-19

Νέο πρόγραμμα αναμένεται να ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για τις μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν  από την πανδημία του κορωνοϊού .

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος  εξασφάλισε επιπλέον πόρους   ύψους 20 εκατ. ευρώ ,οι οποίοι θα αξιοποιηθούν με στόχο και πάλι την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Top