Απόφαση ένταξης πράξεων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων-Β’ Κύκλος”

by filiosgab_j647c827

Απόφαση ένταξης πράξεων στη δράση “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων-Β’ Κύκλος”

by

by

Ανακοινώθηκε η απόφαση ένταξης των πρώτων 519 έργων (1η περίοδος υποβολής) στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Β’ Κύκλος» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020).

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top