Ένταξη πράξεων – “Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία”

by filiosgab_j647c827

Ένταξη πράξεων – “Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία”

by

by

 

Ένταξη 5.103 πράξεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Παροχή ρευστότητας σε Επιχειρήσεις στη Δυτική Ελλάδα που επλήγησαν από την πανδημία» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014- 2020».

 

Σχετικό Αρχείο 

Top