Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Νέο Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”

by filiosgab_j647c827

Παράταση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για το Νέο Πρόγραμμα “Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”

by

by

Ανακοινώθηκε η Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», λόγω παράτασης της καταληκτικής ημερομηνίας μέχρι την Δευτέρα 30 Απριλίου 2018 και ώρα 17:00.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση.

Top