“Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων” από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

by filiosgab_j647c827

“Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων” από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

by

by

H “Ενίσχυση των Δημιουργικών Επιχειρήσεων” είναι η νέα δράση, με προϋπολογισμό 7.800.000 ευρώ, που πρόκειται να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014 – 2020», για την οποία ξεκινά διαβούλευση, καθώς αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων της Δυτικής Ελλάδας, που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια οικονομικών δραστηριοτήτων που χαρακτηρίζονται ως «Δημιουργικές Βιομηχανίες».

Το πρόγραμμα προτείνεται να παρέχει στήριξη σε επιχειρηματικούς κλάδους, που συνδέονται με τη Δημιουργική Βιοτεχνία – Βιομηχανία. Οι Προτεινόμενοι Κλάδοι που τίθενται σε διαβούλευση είναι:

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:

13 Παραγωγή κλωστοϋφαντουργικών υλών
14 Κατασκευή ειδών ένδυσης
15 Βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών
16 Βιομηχανία ξύλου και κατασκευή προϊόντων από ξύλο και φελλό, εκτός από έπιπλα· κατασκευή ειδών καλαθοποιίας και σπαρτοπλεκτικής
17 Χαρτοποιία και κατασκευή χάρτινων προϊόντων
18 Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων
20 Παραγωγή χημικών ουσιών και προϊόντων
22 Κατασκευή προϊόντων από ελαστικό (καουτσούκ) και πλαστικές ύλες
23 Παραγωγή άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων
25 Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων, με εξαίρεση τα μηχανήματα και τα είδη εξοπλισμού
26.52 Κατασκευή ρολογιών
31 Κατασκευή επίπλων
32 Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες (Κατασκευή κοσμημάτων, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών, Κατασκευή μουσικών οργάνων, Κατασκευή παιχνιδιών κάθε είδους κα)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

58 Εκδοτικές δραστηριότητες
59 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων, ηχογραφήσεις και μουσικές εκδόσεις
73 Διαφήμιση και έρευνα αγοράς
74 Άλλες επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:

82 Διοικητικές δραστηριότητες γραφείου, γραμματειακή υποστήριξη και άλλες δραστηριότητες παροχής υποστήριξης προς τις επιχειρήσεις
85.5 Άλλη εκπαίδευση (Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση, Πολιτιστική εκπαίδευση)

ΤΕΧΝΕΣ, ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ:

90 Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση
91 Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες
93 Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

Top