“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” – Έκτη (6) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

by filiosgab_j647c827

“Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ” – Έκτη (6) τροποποίηση της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης

by

by

Ανακοινώθηκε η Έκτη (6η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών». Επισημαίνεται ότι αποφασίστηκε η αύξηση του προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης της Δράσης από 90.000.000 ευρώ σε 110.000.000 ευρώ.

Δείτε εδώ την σχετική απόφαση

Top