Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 για γεωργικά προϊόντα

by filiosgab_j647c827

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 για γεωργικά προϊόντα

by

by

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία τη ΕΕ (γεωργικό προϊόν)» από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η περίοδος υποβολών αρχίζει στις 16 Μαΐου και ολοκληρώνεται στις 18 Αυγούστου 2017

Περισσότερα…

Top