Στρατηγικός και Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων

Η VAPGROUP λόγω της σημαντικής εμπειρίας της στην Διοίκηση & Διαχείριση (project management) παρέχει ένα ευρύτατο φάσμα ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που σαν στόχο έχουν:

  • Την ενδυνάμωση του αναπτυξιακού χαρακτήρα τους
  • Την βελτιστοποίηση της παραγωγικής λειτουργίας τους
  • Την επίτευξη συγκριτικών πλεονεκτημάτων που τις καθιστούν ανταγωνιστικές
  • Την ανάπτυξη προηγμένων και καινοτομικών μεθόδων λειτουργίας και διοίκησης

Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών για ιδιώτες και επιχειρήσεις που είναι ειδικά σχεδιασμένες και απόλυτα εξειδικευμένες στις ανάγκες της κάθε επιχείρησης ξεχωριστά.

Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων (BusinessPlan)

  • Ολοκληρωμένα Marketing Plans
  • Οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Επιχειρήσεων
  • Επιχειρηματικός Ανασχεδιασμός
  • Μελέτες Βιωσιμότητας
  • Μελέτες Σκοπιμότητας

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr