Παροχή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Στην VAPGROUP πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει προστατεύεται και να ενισχύεται, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό κύτταρο στην οικονομική ζωή της χώρας. Ιδιαίτερα δε στις ημέρες μας που η οικονομική κρίση γιγαντώνεται, ο επιχειρηματικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύνολο προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη πορεία του.

Η εταιρεία μας μέσω των εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων της, στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία, αναλύοντας την υπάρχουσα κατάστασή του και προτείνοντας σίγουρες & οικονομικές λύσεις έτσι ώστε να οδηγήσει εκ νέου την επιχείρηση σε ανοδική και αναπτυξιακή τροχιά. Λειτουργώντας δε ως Διαμεσολαβητής – Σύμβουλος(ανάμεσα στην τράπεζα και τον επιχειρηματία) εξομαλύνει την επικοινωνία και προτείνει το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον επιχειρηματία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  • Ολοκληρωμένες μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο & επιδοτούμενα προγράμματα προς χρηματοδότηση
  • Σύνταξη – σχεδιασμός Business Plan και Marketing Plan
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
  • Αξιοποίηση νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων
  • Μελέτες αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων
  • Μελέτη για παροχή επενδυτικού δανείου & κεφαλαίου κίνησης

 


Η VAPGROUP, στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την σύνταξη, την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας. 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  επικοινωνήστε άμεσα μαζί μας, τηλ. 2610 346 500 κιν. 6944 71 54 54 email: vasp@vapgroup.gr