Παροχή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών/ VAPGROUP-Πετρόπουλος Βασίλης

Στην εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης» πιστεύουμε ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα θα πρέπει προστατεύεται και να ενισχύεται, γιατί αποτελεί το σημαντικότερο αναπτυξιακό κύτταρο στην οικονομική ζωή της χώρας. Ιδιαίτερα δε στις ημέρες μας που η οικονομική κρίση γιγαντώνεται, ο επιχειρηματικός κόσμος έρχεται αντιμέτωπος με ένα σύνολο προκλήσεων που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με επιτυχία, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η βιώσιμη πορεία του.

Η εταιρεία μας μέσω των εξειδικευμένων νομικών και οικονομικών συμβούλων της, στέκεται δίπλα στον επιχειρηματία, αναλύοντας την υπάρχουσα κατάστασή του και προτείνοντας σίγουρες & οικονομικές λύσεις έτσι ώστε να οδηγήσει εκ νέου την επιχείρηση σε ανοδική και αναπτυξιακή τροχιά. Λειτουργώντας δε ως Διαμεσολαβητής – Σύμβουλος(ανάμεσα στην τράπεζα και τον επιχειρηματία) εξομαλύνει την επικοινωνία και προτείνει το κατάλληλο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον επιχειρηματία.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν:

  • Ολοκληρωμένες μελέτες υπαγωγής στον Επενδυτικό Νόμο & επιδοτούμενα προγράμματα προς χρηματοδότηση
  • Σύνταξη – σχεδιασμός Business Plan και Marketing Plan
  • Αξιολόγηση επενδύσεων
  • Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
  • Αξιοποίηση νέων Χρηματοδοτικών Εργαλείων
  • Μελέτες αναχρηματοδότησης δανειακών υποχρεώσεων
  • Μελέτη για παροχή επενδυτικού δανείου & κεφαλαίου κίνησης

Η εταιρεία «VAPGROUP – Πετρόπουλος Βασίλης», στηριζόμενη στην μακρόχρονη εμπειρία της, αναλαμβάνει την υποβολή και την υλοποίηση του φακέλου σας.  Για πληροφορίες και διευκρινήσεις  μπορείτε να καλέσετε στο τηλ.: 2610 346 500, ή στο κιν.: 6944 71 54 54 ή να στείλετε το μήνυμά σας στο email: vasp@vapgroup.gr